วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ล่องเรือ...เที่ยวบางปะอิน

  
นำเที่ยวพระราชวังบางปะอิน , ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บางไทร , วัดไผ่ล้อม ( ทุกวันอาทิตย์ )
โดยเรือด่วนมิตรเจ้าพระยา ชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมพระราชวังบางปะอิน
ศูนย์ศิลปาชีพฯบางไทร แวะชมนกปากห่างวัดไผ่ล้อม เพื่อความเพลิดเพลินและ
ภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของไทย 

การเดินทาง

08.00 ออกจากท่าเรือท่าช้าง - วังหลวง 
10.20 ถึงศูนย์ศิลปาชีพฯ ชมศิลปหัตถกรรมการจักสาน และอุทยานปลาน้ำจืด วังมัจฉา 
12.00 ออกเดินทางจากศูนย์ศิลปาชีพฯ 
12.30 ถึงพระราชวังบางปะอิน ชมพระราชวังฤดูร้อนที่ลือชื่อไปทั่วโลกด้านความงาม
และเรื่องราวประวัติที่น่าสนใจ ของพระที่นั่งต่างๆ และศิลปะแบบโกธิคที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
14.00 ออกเดินทางจากพระราชวังบางปะอิน 
15.15 ถึงวัดไผ่ล้อม ชมฝูงนกปากห่างที่อพยพหนีอากาศหนาวมาอาศัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อม 
15.45 ออกเดินทางกลับ 
17.30 ถึงท่าเรือท่าช้าง - วังหลวง ด้วยความสวัสดิภาพ 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 350 บาท เด็ก 250 บาท (ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเรือด่วนมิตรเจ้าพระยา จำกัด ท่าน้ำท่าช้าง - วังหลวง
ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 โทร. 225-6179 แฟ็กซ์ 623-6169


แหล่งที่มา http://romefoto.multiply.com/calendar/item/10055/10055

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น